امروز : چهارشنبه, ۲۰. فروردين ۱۳۹۹
دوازدهمين اردوگاه PDF چاپ نامه الکترونیک

نويسنده : اصغر زاغيان

ناشر : موسسه فرهنگي پيام آزادگان

نگارنده ، معتقد است كه جنگ و اسارت جزئي از تاريخ ميهن اسلامي ماست و بايد كساني كه در چنين صحنه هايي حضور داشته اند - در صورت امكان - قلم به دست گرفته ، به نوشتن و ثبت خاطره هاي خود بپردازند .بر اساس همين باور است كه بعد از آزادي اقدام به نوشتن خاطره هايم نمودم تا از ياد و خاطره نروم ، اما نه براي چاپ ...

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید